Yükleniyor ...Processing
×

ÇEREZ BİLGİLENDİRME

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı aydınlatma metnine "http://www.tmtb.org.tr/MB/Index/Kisisel-Verilerin-Korunmasi" adresinden ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçilerin

Korunması

Ziyaretçilerin Korunması sistemi ilk olarak Avrupa Ekonomik Topluluğunda (AET) oluşturulmuştur. Ziyaretçilerin Korunması Sistemi bir AET ülkesinde sigortalanmış aracın, ikamet ettiği ülke dışında ve ziyaret ettiği o ülkede yerleşik olan bir araç tarafından karayolunda zarara uğratılması halinde ziyaretçilerin korunması amacıyla AET ülkelerinde kabul edilmiş bir uluslararası sistemdir.

İlk olarak AET’de kabul edilmiş olan ziyaretçilerin korunması sistemi, 31.12.2012 tarihinde Bürolar Konseyi tarafından, Ziyaretçilerin Korunması anlaşması adı altında yeşil kart sistemine dâhil ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmiş ve isteğe bağlı olarak yeşil kart sistemine dahil ülke Bürolarının imzasına açılmıştır.

Ziyaretçilerin Korunması Anlaşması Bürolar arasında imzalanan bir anlaşmadır ve yeşil kart sistemden ayrı olup, yeşil kart sisteminin tamamlayıcısı durumundadır.

Ziyaretçilerin Korunması Anlaşmasının amacı ikamet ettikleri ülke dışında yeşil kart sistemine bağlı bir ülkede karayolunda trafik kazası neticesinde zarara maruz kalan ziyaretçilere yardım etmektir.

Ziyaretçilerin korunması anlaşması iki bölümden oluşmaktadır;

  • 1- Temel anlaşma
  • 2- İsteğe bağlı anlaşma

1. Temel Anlaşma

Temel Anlaşmanın amacı; zarar gören ziyaretçinin sigortacıyı tespit etmesine ve tazminat talebini iletmek için gerekli olan temel bilgileri elde etmesine yardım etmektir. Bilgi alışverişi Bürolar arasında yapılmakta olup ziyaretçinin bilgi talebini kendi ülkesindeki Büroya iletmesi gerekmektedir.

2. İsteğe Bağlı Anlaşma

İsteğe Bağlı Anlaşmanın amacı zarar gören ziyaretçinin tazminat talebini ülkesinde bulunan bir temsilci vasıtasıyla diğer ülkedeki sigortacıya iletebilmesine imkan sağlamaktır. Bahsedilen amaç doğrultusunda, anlaşmayı imzalayan ülke Bürolarının üyesi olan sigorta şirketlerinin diğer ülkede temsilci atama imkanı bulunmaktadır.

Anlaşma kapsamında temsilci tayin edilmesi halinde temsilci kendi ülkesinde bulunan zarar görenin tazminat talebini alacak ve bunu kendisini tayin eden sigortacıya iletecektir. Temsilci kendisini görevlendiren sigortacının talimatları doğrultusunda hareket etmek zorundadır. Temsilci ile kendisini görevlendiren sigortacı arasındaki anlaşma koşulları taraflar arasında serbestçe belirlenebilir. Ancak tarafların arasında ayrı bir anlaşma imzalamamaları halinde Bürolar arasında imzalanmış olan Ziyaretçilerin Korunması Anlaşması geçerli olacaktır.

İsteğe Bağlı Anlaşma kapsamında temsilci atamakla sigortacı;

Tazminat talebinde bulunan zarar görenin yabancı olması sebebiyle dil farklılığı nedeniyle yaşanabilecek iletişim sorunlarını gidermiş olacaktır.

Yabancı zarar görenin zararını temsilci vasıtasıyla ele alacak ve talep hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilecek ve taleplerin sulhen karşılanma imkanı artacaktır.

Haklı talepler bakımından açılabilecek davalar engellenebilecek ve bu sayede gerek sigortalı gerekse sigortacı muhtemel dava masrafları ile karşı karşıya kalmayacaktır.

İsteğe Bağlı Anlaşma kapsamında temsilci atanmasıyla zarar gören;

Talebini kendi ülkesinde ve kendi dilinde daha hızlı ve basit iletebilme imkanına kavuşmuş olacaktır.

Zararı daha çabuk karşılanacaktır.

3. Temsilci atamak için uyulması gereken Prosedür

Temsilci atamak isteyen sigortacının üyesi olduğu Büronun ve temsilci atamak istediği ülkenin Bürosunun Ziyaretçilerin Korunması Anlaşmasının Temel Anlaşma ve İsteğe Bağlı Anlaşma bölümlerinin ikisini de imzalamış olması gerekmektedir.

Temsilci atamak isteyen sigortacının atamak istediği temsilci ile temsilcilik konusunda bir anlaşma yapmış olması gerekmektedir. Temsilcilik ilişkisi ile ilgili ayrı bir anlaşma yapılmaması halinde Bürolar arasında imzalanmış olan Ziyaretçilerin Korunması Anlaşması uygulanacaktır.

Temsilci atamak isteyen sigortacının bu iradesini, atamak istediği temsilci ve ülkeye ilişkin bilgiler ve gerekli olan diğer detaylar ile birlikte kendi ülkesindeki Büroya bildirmesi gerekmektedir.