Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu

Hasar İşlemleri

Türkiye'de Meydana Gelen Trafik Kazaları

Bu bölüm, yabancı plakalı bir araç ile kazaya karışmanız durumunda izlemeniz gereken adımlar hakkında gerekli bilgileri vermeyi amaçlamaktadır.

Maddi Zararla Sonuçlanan Kazalarda

Öncelikle sakin olunuz ve kaza mahallinde gerekli güvenlik önlemlerini alınız.

Polisin tutanak düzenlemesini gerektirecek bir durum yok ise;


Kaza yerinin fotoğraflarını çekiniz.

Çekmiş olduğunuz fotoğraflarda;

Araçların kaza sonrası pozisyonları, Araç plakaları, Araçlarda meydana gelen hasarlı kısımların görünmesine özen gösteriniz.


Fotoğraf çekme işlemini tamamladıktan sonra aracınızı/araçlarınızı tutanak düzenlemek üzere emniyet şeridine çekiniz.

Polisin tutanak düzenlemesini gerektiren bir durum var ise lütfen gecikmeksizin polisi/jandarmayı arayınız.

Polisin tutanak düzenlemesini gerektiren bir durum yok ise, Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı düzenleyiniz. Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı düzenlerken tutanağın her alanının eksiksiz doldurulmasına özen gösteriniz.

Yabancı plakalı aracın yeşil kart sigortası var ise anlaşmalı kaza tespit tutanağının sigorta hanesine, sigorta bilgilerinin eksiksiz yazıldığından emin olunuz. (Sigortacı Unvanı ve Kodu, Yeşil kart numarası, Sigorta başlangıç ve bitiş tarihi…vb)

Yabancı plakalı araca ait Yeşil kart sigorta belgesi, araca ait ruhsat fotokopisi, yabancı plakalı araç sürücüsünün ehliyet fotokopisi ile yabancı araç sürücüsü tarafından imzalanmış ve araç bilgileri eksiksiz doldurulmuş anlaşmalı kaza tespit tutanağından bir örnek alınız.

Yeşil kartın üzerindeki sigorta teminatının başlangıç ve bitiş tarihlerinin kaza tarihini içerip içermediğini ve yeşil kartın üzerinde bulunan “TR” kutucuğunun üzerinin açık (çizilmemiş) olduğunu kontrol ediniz. “TR” kutucuğunun üzerinin çizilmiş olması poliçenin Türkiye’de geçerli olmadığı anlamına gelmektedir.

Bedeni Zararla Sonuçlanan Kazalarda

Öncelikle sakin olunuz ve kaza mahallinde gerekli güvenlik önlemlerini alınız.

Yaralanma ya da ölüm ile sonuçlanan bir kaza geçirdiyseniz lütfen gecikmeksizin polisi/jandarmayı arayınız.

Yabancı plakalı aracın yeşil kart sigortası var ise polis/jandarma tarafından düzenlenen kaza raporunda yer alan sigorta hanesine, sigorta bilgilerinin eksiksiz yazıldığından emin olunuz. (Sigortacı Unvanı ve Kodu, Yeşil kart numarası, Sigorta başlangıç ve bitiş tarihi…vb)

Yabancı plakalı araca ait Yeşil kart sigorta belgesi, araca ait ruhsat fotokopisi, yabancı plakalı araç sürücüsünün ehliyet fotokopisi ile polis/jandarma tarafından düzenlenmiş kaza raporundan bir örnek alınız.

Yeşil kartın üzerindeki sigorta teminatının başlangıç ve bitiş tarihlerinin kaza tarihini içerip içermediğini ve yeşil kartın üzerinde bulunan “TR” kutucuğunun üzerinin açık (çizilmemiş) olduğunu kontrol ediniz. “TR” kutucuğunun üzerinin çizilmiş olması poliçenin Türkiye’de geçerli olmadığı anlamına gelmektedir.

Maddi Zararla Sonuçlanan Kazalarda

Başvuru işlemlerine başlamadan önce “Zarar Gören İçin Bilgilendirme ve Tazminat Talep Formu” nu okumanızı tavsiye ederiz.

Öncelikle Başvuru formunu dikkatlice doldurarak imzalayınız.

Başvuru formunda yer alan tüm soruları olabildiğince yanıtlayınız. Formda yer alan zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir. Zorunlu alanlar (*) işareti ile gösterilmiştir. Sorulardan herhangi birine cevap vermeniz mümkün değil ise ya da bilgi bekliyorsanız lütfen bu hususu da formda ayrıca bize bildiriniz.

Başvuru formunun zarar gören araç sahibi tarafından imzalanmalıdır. İmzasız talep formları işleme alınmamaktadır.

Bilgilendirme Formunda belirtilen belgeleri başvuru formu ile birlikte Büromuza göndermek üzere hazırlayınız.

Gerekli belgeler;

 • Eksiksiz doldurulmuş ve mağdur araç sahibi tarafından imzalanmış başvuru formu,
 • Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı ya da polis/jandarma tarafından düzenlenen kaza raporu,
 • Zarar gören araca ait ruhsat kopyası,
 • Kazaya neden olan yabancı plakalı araca ait yeşil kart veya yeşil kart bilgisi (yeşil kartı düzenleyen sigortacı, yeşil kartın numarası, yeşil kartın başlangıç ve bitiş tarihi)
 • Yabancı plakalı araca ait yeşil kart kopyasının gönderilmesi dosyanızın daha hızlı sonuçlandırılması için gereklidir.
 • Hak sahibi tüzel kişiler için: imza sirküleri ve sirkülerde yer alan yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri,
 • Hak sahibi gerçek kişiler için: T.C Kimlik No,
 • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri.

Doldurup imzaladığınız başvuru formunu gerekli belgeleri ekleyerek

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu

Gülbahar Mahallesi Büyükdere Cad. No:103 Şarlı İş Merkezi A Blok Kat 4 Şişli İstanbul

adresimize kargo ile ya da hasar@tmtb.org.tr adresine elektronik posta ile gönderiniz. (Elektronik posta ile gönderdiğiniz belgelerin asıllarını daha sonra kargo ile de göndermeniz istenecektir.)

Her türlü sorun ve sorunuz için Büromuz ile irtibat kurabilirsiniz.

Bedeni Zararla Sonuçlanan Kazalarda

Öncelikle Başvuru formunu dikkatlice doldurarak imzalayınız. Bilgilendirme formu için tıklayınız. Yaralanma ile sonuçlanan kazalar için doldurulması gereken Tazminat Talep Formu için tıklayınız. Vefat ile sonuçlanan kazalar için doldurulması gereken Tazminat Talep Formu için tıklayınız.

Başvuru formunda yer alan tüm soruları olabildiğince yanıtlayınız. Formda yer alan zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir. Zorunlu alanlar (*) işareti ile gösterilmiştir. Sorulardan herhangi birine cevap vermeniz mümkün değil ise ya da bilgi bekliyorsanız lütfen bu hususu da formda ayrıca bize bildiriniz.

Başvuru formunun zarar gören tarafından imzalanmalıdır. İmzasız talep formları işleme alınmamaktadır.

Bilgilendirme Formunda belirtilen belgeleri başvuru formu ile birlikte Büromuza göndermek üzere hazırlayınız.

Gerekli Belgeler;

 • 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiş sağlık kurulu raporu.
 • Hak sahibi gerçek kişiler için: T.C Kimlik No.
 • Polis/jandarma tarafından düzenlenen kaza raporu.
 • Zarar görene ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi.
 • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri.
 • Kazaya neden olan yabancı plakalı araca ait yeşil kart veya yeşil kart bilgisi (yeşil kartı düzenleyen sigortacı, yeşil kartın numarası, yeşil kartın başlangıç ve bitiş tarihi)
 • Yabancı plakalı araca ait yeşil kart kopyasının gönderilmesi dosyanızın daha hızlı sonuçlandırılması için gereklidir.

Vefat

 • Veraset ilamı.
 • Polis/jandarma tarafından düzenlenen kaza raporu
 • Güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 • Vefat edene ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi.
 • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri.
 • Doldurup imzaladığınız başvuru formunu gerekli belgeleri ekleyerek “Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, Gülbahar Mahallesi Büyükdere Cad. No:103 Şarlı İş Merkezi A Blok Kat 4 Şişli İstanbul” adresimize kargo ile ya da hasar@tmtb.org.tr adresine elektronik posta ile gönderiniz. (Elektronik posta ile gönderdiğiniz belgelerin asıllarını daha sonra kargo ile de göndermeniz istenecektir.)

Her türlü sorun ve sorunuz için Büromuz ile irtibat kurabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu başvuru yapan üçüncü kişilerden, Kasko Sigortacılarından ve/veya Sigortalıların yetkililerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’na başvuru yapan üçüncü kişiler, Kasko Sigortacıları ve/veya Sigortalıların yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Bu bağlamda kişisel veriler, Büromuz hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, faaliyetlerde bulunulması, sigortacı edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Büro faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görüşen raporlamaların, incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebep

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’na başvuru yapan üçüncü kişilerin, Kasko Sigortacıların ve/veya Sigortalı yetkililerinin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun hizmet sağlaması amacıyla hizmet aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun yurtdışındaki birimleriyle, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’na ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlar, sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir.

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun başvuru yapan üçüncü kişiler, Kasko Sigortacılar ve/veya Sigortalı yetkililer ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde başvuru yapan üçüncü kişiler ve/veya Kasko Sigortacı, tüzel kişi olması halinde ise Sigortalının yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’na başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Büromuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Gülbahar Mahallesi Büyükdere Cad. No:103 Şarlı İş Merkezi A Blok Kat 4 Şişli / İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir, tmtb@tmtb.org.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak veya sisteminize kayıtlı e-mail aracılığıyla iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.