İran’ın Yeşil Kart Sistemindeki Üyeliğinin Askıya Alınması

Bilindiği üzere Yeşil Kart sistemi olarak bilinen Uluslararası Trafik Sigortası Sistemine dahil olan kırk altı ülkeden birisi İran’dır.

İran’ın son yıllarda uluslararası yaptırımlara maruz kalması sebebiyle bu ülkeyle yaşanılan para transferi ve iletişim sorunları dikkate alınarak Yeşil Kart Sistemi’nin işleyişinden sorumlu olan Bürolar Konseyinin Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu İran’ın Yeşil Kart Sistemindeki üyeliğinin 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere askıya alınması kararı almıştı.

Bürolar Konseyi Yönetim Kurulu 5-6 Aralık 2023 tarihli toplantısında durumda bir iyileşme görülmediği için İran Bürosunun Yeşil Kart Sistemindeki üyeliğinin askıya alınması kararını teyit etmiştir.

Bu karar neticesinde 01.01.2024 tarihinden itibaren Türk Yeşil Kart sigortası İran’a teminat vermeyecek olup İran Yeşil Kartları da Türkiye’de geçersiz olacaktır.

İran’ın Yeşil Kart Sistemi’ndeki üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin bu gelişmeyi bilgilerinize sunarız.İran’ın Yeşil Kart Sistemi’ndeki üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin bu gelişmeyi bilgilerinize sunarız.

Geleceğin Dünyasında Motor Sigortaları

Büromuz kuruluşunun 60. Yılını geçtiğimiz hafta 9 Kasım tarihinde “Geleceğin Dünyasında Motor Sigortaları’nı” tartışmaya açarak kutlamıştır. Bu çerçevede hayatımıza hızla giren yapay zekanın, süratle artan elektrikli araçların ve yollarda görmek için sabırsızlandığımız otonom araçların sektörümüzü etkileyeceği çok açıktır. Yapay zekanın suistimalin önlenmesinde, hasar tespitlerinin daha süratli yapılabilmesinde, toplanan veri neticesinde fiyatlamada kullanılması mümkündür Buna karşılık toplanan verinin nasıl kullanılacağı, sistemlerin hacklenmesini doğuracağı sonuçlar ise diğer tarafta durmaktadır. Elektrikli ve otonom araçların kullanımı ile kaza anında sorumluluğun kimde olacağı(üretici, sürücü, araç sahibi ya da yazılımcı), fikri mülkiyet haklarının ne derece etkileneceği, the Right to Repair Hakkının ne olacağı gibi konular merak ve heyecanla tartışılmaktadır. Konu üzerine detaylı düşünüldüğünde ilk akla gelen başlıkların yanında çok daha fazla alanı etkilediği ve tartışılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu vesile ile panel moderatörlüğünü yapan Sigortacılık ve Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkan Yrd. ve Büromuz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dilek Sakallıoğlu'na, çok kıymetli bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşan konuşmacılarımız Nick Robbins (CTO Birleşik Krallık Motorlu Taşıt Bürosu), Gassimou Barry (Cross Border Engagement, Birleşik Krallık Motorlu Taşıt Bürosu), Dr. Başak Ozan Özparlak (Özyeğin Üniversitesi, Bilişim Hukuku Ana Bilim Dalı) ve Emin Ayık’a (Hasar Yönetim Müdürü) ve tabii ki tüm bu konuları tartışmaya açtığımız panelimize ilgi gösteren çok kıymetli sektör temsilcilerine bir kez daha çok teşekkür ederiz.

Yeşil Kart Sigorta Sertifikası - Elektronik Ortamda Kontrol

Yeşil Kart bilgilerininelektronik ortamda sisteme aktarılması sayesinde taşıtların ülkemize girişlerinde işlemlerin daha hızlı, kolay ve güvenli bir biçimde yapılması sağlanacak, sahte Yeşil Kart kullanımı engellenecek ve sınır kapılarımızda bekleme süresi azaltılacaktır.

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Azerbaycan Bürosu tarafından düzenlenen Yeşil Kart bilgilerinin elektronik ortamda sisteme aktarılmasının pilot uygulaması 10 Ekim'de Iğdır Dilucu Gümrük Müdürlüğünde yapılmıştır.

Yeşil Kart Sigortası Sertifikası Formatında Değişiklik

Yeşil Kart Sisteminin işleyişinden sorumlu kurum olan Bürolar Konseyinin ( www.cobx.org ) Büromuza göndermiş olduğu 26.11.2020 tarihli bilgilendirme yazısına göre İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasından dolayı Yeşil Kart sigorta sertifikalarının formatında 01.01.2021 tarihinden geçerli olacak şekilde değişiklik yapılacak, İngiltere’nin ülke kodu olan ’’GB’’ ibaresi Yeşil Kartın ön yüzünde artık ayrı bir kutucuk şeklinde yer alacaktır.

Halihazırdaki formatla kullanımda olan Yeşil Kartlar için 31.12.2022 tarihine kadar bir geçiş süresi tanınmış olup, bu süre zarfında kullanımdaki Yeşil Kartlar geçerli sayılacaktır.

64. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

TMTB 64. Olağan Seçimli Genel Kurulu bugün Türkiye Sigorta Birliğimizin toplantı odasında yapıldı.

Yeni dönem Büro Yönetim Kuruluna Sn. Remzi Duman-Türkiye Sigorta, Sn. Erdinç Gökalp-Anadolu Sigorta, Sn. Ufuk Ul-HDI Sigorta ve Sn. Süha Çele-Eureko Sigorta seçilmiştir.

Ayrıca Büro Denetim Kuruluna Sn. Murat Özkömürcü-Ak Sigorta ve Sn. Serkan Özden-Neova Sigorta;

Yeşil Kart Teknik Komite üyeliğine ise Sn. Nurdan Türkdemir-Anadolu Sigorta, Sn. Melike Nur Çınar-Türkiye Sigorta, Sn. Bilge İnsel-Bereket Katılım Sigorta, Sn. Seyda Köksal-Quick Sigorta ve Sn. Burak Özgen-Türk Nippon Sigorta seçilmiştir.

Sektörümüze hayırlı olmasını diler, sayın Özgür Obalı’ya ev sahipliği için şükranlarımızı sunarız.

Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresinde.

Büro Müdürümüz Sayın M. Akif Eroğlu'nun "Sigorta Eksperleri Avrupa ve Türkiye Uygulamaları ve Sahte Hasar (FRAUD OLGU) konulu panele 04.03.2022, Cuma - 11.20-12.30 saatleri arasında iştirak edecektir.

Türkiye Motorlu Taşıt Büro'sunun standının bulunduğu fuarda arkadaşlarımız tarafından Yeşil Kart ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak.

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu'na Yeni Görev

Riskli Sigortalılar Havuzu: 11 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile kurulmuştur. Havuzun kuruluş amacı, Zorunlu Trafik Sigortasının sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu sürdürebilirliği sağlamak maksadıyla, aşağıda belirtilen hasar sıklığı yüksek araç türlerine ilişkin Zorunlu Trafik Sigortasının prim ve hasar tazminatları, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun yönetimi altında sigorta şirketleri arasında dağıtılır.

Zorunlu Trafik Sigortasının Trafik Uygulama Esasları Yönetmeliğinde yer alan (1), (2) ve (3) numaralı basamaklarında bulunan tüm araç grupları ile; (4), (5), (6) ve (7) numaralı basamaklarındaki taksi, minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk), küçük otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk), otobüs (sürücü dahil 31 ve üzeri koltuk), kamyon ve çekici türündeki araç grupları havuz kapsamındadır. Havuz kapsamına giren poliçenin hasar yönetim süreci, poliçeyi düzenleyen sigorta şirketine aittir. Adı geçen dağıtımın usul ve esasları Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.